Ücret ve Diğer Maddi Olanaklar

27 Ocak 2021

Ücretler ve sosyal haklar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 375 sayılıKanun Hükmünde Kararname kapsamında düzenlenmektedir.

Uzman Yardımcılarına, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10’uncu maddesine göre ücret ve tazminat ödenir.

Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcılarına, aylıklarına ilave olarak 375 sayılı KHK’nin eki (I) Sayılı Cetvele göre ek ödeme yapılır.

Sürekli görevle yurtdışına atanan personelin maaşları ise ülkelerin pahalılık düzeyi ve yaşam koşullarına göre Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca farklı emsal grupları çerçevesinde ödenir.

Ev kiralarının yüksek olduğu birçok ülkede, memurlarımızca ödenen kira bedelinin aylıklarının belli bir oranını aşması halinde “kira katkısı” adı altında Devlet katkısı sağlanır.  Atamalar yoluyla yer değiştirmelerde taşınma ve ulaşım masraflarını karşılamak üzere ayrıca ödemeler yapılır. Bakanlık personelinin işe geliş ve gidişleri ücretsiz servis araçları vasıtasıyla sağlanır.