Gümrük Muhafaza ekipleri 2 bin plak ve gramofon ele geçirdi.

Gümrük Muhafaza ekipleri 57.972,30 TL değerinde 2 bin plak ve gramofon ele geçirdi.

14 Ağustos 2017
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Risk Analizleri Şubesince oluşturulan yerel risk profili ve ayrıca Bölge Müdürlüğümüze 05.07.2017 tarihinde ulaşan bir ihbar ile ilgili olarak, bağlantımız Erenköy Gümrük Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince müştereken yapılan bir çalışmada; Erenköy Gümrük Müdürlüğüne sevkli bir Transit Refakat Belgesi muhteviyatı toplamda 11.950 kg zati ev eşyası olarak beyan edilen eşyanın riskli olarak değerlendirilmesi üzerine, söz konusu eşya ile ilgili 3 adet beyanname açılmasına müteakip eşyanın bulunduğu Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünce işletilen 4 numaralı Geçici Depolama Ambarında İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Erenköy Gümrük Müdürlüğünde görevli Gümrük Muayene Memurları, ilgili beyannamelerin gümrük işlemlerini yapan gümrük müşavirliği çalışanı ve araç şoföründen oluşan bir heyetle ilgili eşyaların tespitine geçilmiştir. Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde zati eşya (ev eşyası) olarak beyan edilen eşya içerisinde ticari amaç teşkil eden, beyanname eki evraklar içerisinde bulunan alıcı şahıslarca imzalı eşya listesinde yer almadığı görülen;
  • 2.300 adet farklı sanatçılara ait plak cinsi eşya,
  • 90 adet (toplamda 36 kg) üzerinde yabancı ülke bandrolü bulunan çay cinsi eşya,
  • 1 adet kullanılmış gramafon cinsi eşya
  • tespit edilmiş olup, alınan talimata istinaden söz konusu eşyalara el konulmuştur. 
El konulan eşyaların toplam gümrüklenmiş değeri 57.972,30 TL dir.  Konu ile ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2017/116446 sayılı soruşturma açılmıştır