Bahreyn 4,3 Milyar Dinarlık (11,4 Milyar dolar) Paket Açıkladı

19 Mart 2020

Bahreyn 4,3 Milyar Dinarlık (11,4 Milyar dolar) Paket Açıkladı

Bahreyn hükümeti koronanın ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak hedefine yönelik olarak bir dizi tedbir açıklamıştır. Paketin toplam tutarı 4,3 milyar Bahreyn Dinarını (11,4 milyar dolar) bulmaktadır; bu rakam Bahreyn GSYH’sının %29,6’sına denk gelmektedir. Bu tedbirler : i) Bütün özel sektör çalışanlarının maaşları Nisan’dan itibaren 3 ay süreyle işsizlik fonundan karşılanacaktır, ii) bütün şahısların ve işletmelerin elektrik ve su faturaları Nisan’dan başlamak üzere 3 ay devlet tarafından ödenecektir, iii) bütün şahıslar ve işletmeler Nisan’dan itibaren 3 ay belediye vergilerinden muaf tutulacaktır, iv) devlet binalarında ve arazilerinde kirada olan işletmeler Nisan’dan itibaren 3 ay kiralarını ödemeyeceklerdir, v) turizm işletmeleri Nisan’dan itibaren 3 ay turizm vergilerinden muaf olacaktır, vi) likidite destek fonu iki katına çıkarılmıştır (200 milyon dinar), vi) borç ödemelerin ertelenebilmesi ve zordaki firmalara yeni kredi açılabilmesi için bankaların kredi imkanları 3,7 milyar dinar artırılacaktır, vii) Tamkeen (küçük ve ortak ölçekli firmaları destekleyen devlet kuruluşu) programları korona salgınından olumsuz etkilenen firmaları destekleyecek şekilde yönlendirilecek ve şirketlerin Tamkeen’e olan borçları yeniden yapılandırılacaktır.