Bahreyn Kadınının Toplumdaki Yeri

10 Mart 2021

Bahreyn Kadınının Toplumdaki Yeri

Özel sektörde çalışan Bahreyn işgücünün neredeyse yarısını kadınların oluşturduğu açıklanmıştır. Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Jameel Humaidan, rakamların 2016'da yüzde 25'ten 2020'de 48'e çıkarak son dört yılda neredeyse ikiye katlandığını söylemiştir. Bakan ayrıca 78 adet ev tabanlı işyerinin (Khatwa) kadınlar tarafından yönetildiğini, kadınlara yönelik sivil toplum kuruluşlarının da ikiye katlanarak 21'e ulaştığını kaydetmiştir.

Kadın Yüksek Konseyi'nin (SCW) yayınladığı son rakamlar Bahreyn’de kamu sektöründe çalışanların %52’sinin kadın olduğunu ve bunların %44’ünün yönetici pozisyonunda olduğunu göstermektedir. Konsey ayrıca kadınların bireysel Ticari Tescil (CR) sahiplerinin %43’ünü oluşturduğunu ve Bahreyn Borsasındaki yatırımların da %29’unun kadınlara ait olduğunu açıklamıştır. Bahreyn’de kadınlar ayrıca Şura Konseyi'nin %23'ünü ve Parlamento'nun %15'ini oluşturmaktadır.

Kaynak :http://www.gdnonline.com/