S&P Bahreyn ekonomisinin mali zorluklara rağmen bu yıl toparlanacağını tahmin ediyor

09 Haziran 2021


S&P Global Ratings'in raporuna göre, Bahreyn'in ekonomik büyümesi petrol fiyatları toparlandıkça ve Bölgedeki aktivite arttıkça toparlanacaktır. ABD derecelendirme kuruluşu, Bahreyn'in reel GSYH'sınn bu yıl yüzde 2,7 oranında artmasını ve böylece geçen yıl yüzde 5,8'lik bir daralmanın ardından pozitife dönmesini beklediğini açıklamıştır.

S&P raporuna göre, Bahreyn hükümetinin aşı kampanyası hızlı ve yaygındır; nüfusun yüzde 60'ından fazlası aşılanmıştır, Suudi Arabistan'a giden Kral Fhad Köprüsü bu ay yeniden açılmıştır ve bütün bunlar büyümeye ek bir ivme kazandırmıştır. 7.5 milyar dolarlık KİK Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen projeler, 2024 yılına kadar yatırımı artırmaya devam edecektir. Bu destek 10 milyar dolarlık KİK destek paketinden farklı, ona ek olarak sağlanan bir imkandır. Diğer taraftan, halihazırda yaklaşık 5 milyar doları devam eden veya tamamlanan projelere tahsis edilmiş olan kalkınma fonunun zaman içinde tamamı tahsis edileceğinden uzun vadede etkileri azalacaktır.

S&P, 2024'e kadar olan üç yıllık dönem için Bahreyn'in GSYH büyümesinin ortalama yüzde 2,3 civarında olmasını beklemektedir. Raporda, Krallığın nispeten çeşitli ekonomisi, büyük Suudi Arabistan pazarına yakınlığından, finans sektörünün güçlü düzenleyici gözetiminden, nispeten iyi eğitimli bir iş gücünden ve düşük maliyetli ortamından yararlanıyor denilmektedir.

Bahreyn'in GSYH'si, pandemi ve düşük petrol fiyatlarının tüketim ve yatırım faaliyetlerini azaltmasıyla 2020'de reel olarak yüzde 5,8 oranında daralmıştır. Raporda, ülkeler arasındaki turizm, ulaşım ve gayrimenkul sektörleri arasındaki yakın bağlantılar göz önüne alındığında, özellikle daha büyük KİK ekonomilerindeki daralmalardan da etkilendiği belirtilmiştir.

2020 yılında petrol dışı ekonomi reel olarak yüzde 7 daralmıştır. Daha derin bir daralma hükümet teşvik önlemleriyle hafifletilmiştir. Ekonomiye destek 4,5 milyar Bahreyn Dinarını (yaklaşık 12 milyar dolar; Bahreyn GSYH’sinin %32’si civarına denk geliyor) bulmuştur.

S&P Global Ratings, Bahreyn'in görünümünü durağandan negatife revize etmiştir. Kuruluş aynı zamanda, uzun ve kısa vadeli yabancı ve yerel para cinsinden ülke kredi notlarını "B+/B" olarak teyit etmiştir. S&P göreceli olarak yüksek petrol fiyatlarının bu yıl ülkenin mali durumunu destekleyeceğini, 2021-2024'te net borcun GSYİH'ya oranının ortalama yüzde 120 seviyesinde olacağını, bütçe açığının 2020'deki GSYH'nın yaklaşık yüzde 13’ü seviyesinden 2021'de yüzde 6'sına kadar ineceğini, Bütçe açığının 2021-2024 döneminde ortalama yüzde 5 civarında olacağını tahmin etmektedir. Kuruluş başarılı bir bütçe yönetimiyle hükümetin 2022'ye kadar da faiz dışı fazlaya ulaşmasını beklemektedir.

Rapora göre Bahreyn'deki bütçe reformu çabaları, hükümetin ada sakinlerinin Covid-19 salgınıyla ilgili sağlık ve esenliğine odaklanması nedeniyle daha yavaş olsa da 2020'de devam etmiştir; Covid-19 ile ilgili harcamaların etkisi hariç tutulduğunda, kamu harcamaları düşmüş ve petrol dışı gelirler artmıştır.

Rapor, Bahreyn'in cari açığının, 2020'deki düşük petrol fiyatları ve turizm ve finans hizmetlerinden gelen zayıf gelirler sebebiyle GSYH’nin yüzde 9,4'üne kadar çıkmasının ardından 2021'de GSYH'nın yüzde 4,8'sine gerilemesini beklemektedir.