Bahreyn Ekonomisinin 2020 Yılı İstatistikleri Açıklandı

19 Nisan 2021

Bahreyn Ekonomisinin 2020 Yılı İstatistikleri Açıklandı

Korona salgını sebebiyle Bahreyn’in reel GSYH'si 2020'nin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde 2019 yılının aynı dönemlerine göre reel olarak sırasıyla, %1,1, %8,9, %6,9 ve %5,5 oranlarında daralmıştır.  Bahreyn’in reel GSYH'si 2020 yılının tamamında ise %5,8 oranında daralmıştır. Petrol dışı sektörlerde küçülme 2020 yılında %7’yi bulmuştur. Petrol sektöründe ise %0,1 gibi çok küçük oranlı bir reel daralma gerçekleşmiştir. Ancak petrol fiyatları çok düştüğünden bu sektörde nominal daralma %28,5’i bulmuştur.
2020 yılında reel olarak pozitif büyüme gösteren iki sektör %28,7 ile elektrik ve su sektörü ile %1 ile finans sektörü olmuştur. Yıllık bazda en yüksek daralma -%43,9 ile otel ve restoranlar sektörü ile -%32 ile ulaştırma ve telekominükasyonda gözlemlenmiştir. Bu sektörleri -13,1 ile sosyal ve kişisel hizmetler, -%7,2 ile ticaret, -%5,8 ile emlak ve iş aktiviteleri, -%4,5 ile imalat sanayi ve -%0,9 ile inşaat sektörleri izlemiştir.
Korona salgını etkisiyle enflasyon düşmüş, deflasyonist bir sürece girilmiştir. Ortalama tüketici enflasyonu 2020 yılında bir önceki yıla göre -%2,3 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde gıda enflasyonu %3,5 ile, taşımacılık sektörü enflasyonu %2,5 ile pozitifken, eğlence ve kültür sektöründe -%31,2, giyim ve ayakkabı sektöründe -%9,2, otel ve restoran sektöründe -%6,3 oranlarıyla deflasyon yaşanmıştır.
Korona salgınına rağmen, 2020 yılında Bahreyn petrol dışı ihracatını bir önceki yıla göre %3,9 oranında artırarak 6,3 milyar dolara yükseltmiştir. Buna karşılık, petrol dışı ithalat %4,3 azalarak 12,7 milyar dolara gerilemiştir. Petrol dışı dış ticaret açığı 7,1 milyar dolardan 6,3 milyar dolara gerilemiştir.