Bahreyn 64 Büyük Proje için 3,5 Milyar Dolar Kaynak Ayırıyor

25 Ocak 2021

Bahreyn 64 Büyük Proje için 3,5 Milyar Dolar Kaynak Ayırıyor

Bahreyn, önümüzdeki iki yıl içinde 64 yeni büyük projeye 1,3 milyar Bahreyn Dinarı (BD)'ndan (yaklaşık 3,5 milyar dolar) fazla harcama planlarını açıklamıştır. Projelerle ilgili ayrıntılar, 2021 ve 2022 ulusal bütçe taslağına eklenmiştir.

Planlanan projelerin neredeyse dörtte üçünün (782.39 milyon BD) Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) desteğiyle finanse edilmesi tasarlanmaktadır; bu yıl ayrılacak kaynak 391,8 milyon BD ve 2022’de ayrılacak kaynak 390,59 milyon BD olarak öngörülmüştür. Maliyetlerin geri kalanı ise her yıl 265 milyon BD'lik bir oranda Bahreyn'in ulusal gelirlerinden karşılanacaktır.

Sosyal konutlar, proje harcamalarının en büyük kısmını (% 27) oluştururken, bunu bayındırlık işleri ve yollar (%20), elektrik ve su ağları (%15), gençlik ve spor tesisleri (%6) ve eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler (%5) ve ulaşım altyapısı (%4) izleyecektir. Geri kalan %23’i çeşitli projeler oluşturmaktadır.

Kaynak :http://www.gdnonline.com/