Bahreyn 942 Milyar Dolar DYY Çekti

28 Haziran 2020

Bahreyn 942 Milyar Dolar DYY Çekti

Bahreyn, 2019 yılında yaklaşık 1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çekmiştir; bu rakam GSYH’sına oranla dünya ortalamasının üzerindedir. Bahreyn özellikle son üç yıldır DYY çekmede başarılı olmuştur. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Dünya Yatırım Raporu (WIR 2020)’na göre Bahreyn'e doğrudan yabancı yatırım girişleri 2018'de 1,51 milyar dolar seviyesindeydi ve bu rakam 2017'deki 1,42 milyar doların %6,7 üzerindeydi. Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerinde, bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) toplamın 54pc'ini oluşturmuş ve bunu turizm, lojistik ve finans sektörleri izlemiştir.

Raporda Bahreyn hükümetinin sağlık ve dijital ekonomi gibi geleneksel olmayan endüstrileri teşvik ederek DYY akışlarını artırmak için çaba gösterdiği belirtilmiştir. Bahreyn, Dünya Bankası İş Ortamı 2020 (Doing Business 2020) raporunda iş yapmayı kolaylaştırmada en çok ilerleme sağlayan dünya çapında dördüncü ülke olarak belirlenmişti.

Kaynak : http://www.gdnonline.com/