Bahreyn Bütçesi

18 Ağustos 2020

Bahreyn Bütçesi


Bakanlar Kurulu, 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren dönem için iki yıllık 2020 mali raporunu gözden geçirmiştir. Toplam bütçe gelirleri 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre % 29 azalırken, düşen petrol fiyatları sebebiyle petrol gelirleri de % 35 azalmıştır. Petrol dışı gelirler ise korona salgınının sebep olduğu ekonomik daralma ve korona destekleri kapsamında bazı devlet gelirlerinden feragat edilmesi sonucunda yılın ilk yarısında 2019’un ilk yarısına göre % 13 düşmüştür. Bu durum çerçevesinde, 2020'nin ilk yarısında gerçekleşen 798 milyon BHD bütçe açığı 2019 ile karşılaştırıldığında % 98 artışa denk gelmektedir.

Diğer taraftan Bahreyn'in 2019 yılı nihai yıllık hesap raporu da açıklanmış olup rakamlar ülkenin 2019’da ulaştığı bütçe disiplinini göstermektedir. Bahreyn bütçe gelirleri 2019 yılında bir önceki yıla göre %3,1 artışla 2,902,4 milyon BHD’ye ulaşmış ve 2.815,7 milyonluk BHD bütçe hedefini aşmıştır. Bütçe harcamaları ise 3,586,1 milyon BHD ile bütçe hedefinin yalnızca % 0,82 yukarısında kalmıştır. Bütçe açığı 683.7 million BHD ile programlanan bütçe açığının %7,7 oranında altında gerçekleşmiştir.


Kaynak :http://www.gdnonline.com/