Bahreyn Ekonomisi 2019 yılının 3. Çeyreğinde %1,6 Büyüdü

17 Ocak 2020

Bahreyn Ekonomisi 2019 yılının 3. Çeyreğinde %1,6 Büyüdü

Bahreyn Ekonomisi 2019 yılının 3. Çeyreğinde %1,6 oranında büyümüştür; bu büyümede petrol dışı sektörlerin %2 büyümesi etkili olmuştur. Pterol sektörü %0,1 oranında küçülmüştür. 2019 yılının ilk 3 çeyreğindeki büyüme oranı %1,4 olarak gerçekleşmiştir.

En yüksek oranda büyüyen sektörler %4,1 ile imalat sanayi, %6,3 ile otel ve restoranlar sektörü ve %6,4 büyüyen taşımacılık ve telekomünikasyon sektörleri olmuştur. İmalat sanayinin yüksek oranda büyümesinde devlete ait Alba (Alüminyum Bahreyn) şirketinin 6. Hattının 2019 Kasım ayında açılmasıyla şirketin dünyanın Çin dışındaki en büyük alüminyum ergitme tesisi haline gelmesi etkili olmuştur. Hattın devreye girmesiyle Alba’nın üretimi 2019 yılında 1,365,005 metrik ton olarak gerçekleşmiştir; bu rakam geçen seneki 1,011,101 metrik ton olan üretimin 35% oranında arttığı anlamına gelmektedir. Bahreyn’in GSYH büyümesinin 2019 yılının tamamında %2,1 oranında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2020 yılı için Bahreyn Hükümeti büyüme oranının %2,7 seviyede gerçekleşeceğini tahmin etmektedir. Taşımacılık ve telekomünikasyon sektörlerindeki büyüme Gulf Air-Körfez Havayolları şirketinin genişlemesinden ve internet ve mobil telefon aboneliklerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Geniş bant internet abonelikleri 2,34 milyona, yayılım oranı ise %143’ten %156’e çıkmıştır. Cep telefonu abonelikleri ise 2,08 milyondur ve yayılma oranı %139’dur.

Aynı dönemde, sosyal hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörleri sırasıyla %2,7, %1,8 ve %1,5 oranlarında büyümüştür. Diğer taraftan, emlakçılık ve devlet hizmetleri sektörleri sırasıyla %7 ve %3,9 oranlarında küçülmüştür. Devlet hizmetleri sektöründeki daralma geçen sene uygulamaya konan gönüllü emeklilik programının bir sonucudur.

Kaynak : www.mofne.gov.bh