Bahreyn Ekonomisi 2020 Ç2 Rakamları

02 Ekim 2020

Bahreyn Ekonomisi 2020 Ç2 Rakamları

 

Bahreyn’in reel GSYİH'si 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında daralmıştır. Petrol sektöründe %3,2'lik reel büyüme gerçekleştiği halde, küresel petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle sektörün üretimi nominal olarak %47,9 oranında azalmıştır. Petrol dışı sektörler ise yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılı aynı dönemine göre, reel olarak %11,5 ve nominal olarak % 14,7 oranında gerilemiştir.

Petrol dışı sektörlerdeki küçülme korona salgını sebebiyledir. 2020 yılı 2. çeyreğinde iki sektör pozitif büyüme göstermiştir; elektrik ve su sektörü (%34,9 büyüme) ve devlet hizmetleri sektörü (%0,1 büyüme).

2020 yılının ilk çeyreğinde olduğu gibi, ikinci çeyreğinde de oteller ve restoranlar sektörü % 61,3'lük küçülme ile en çok etkilenen sektör olmuştur. Bölgesel ve uluslararası seyahat kısıtlamaları sebebiyle ülkeye gelen ziyaretçi sayısı Kral Fahd Köprüsü yoluyla gelenlerde % 99,1, Bahreyn Uluslararası Havaalanı üzerinden gelenlerde % 95,9 ve limanlardan gelenlerde %77,6 oranında düşmüştür. Beş yıldızlı otellerde ortalama doluluk % 69 azalırken dört yıldızlı otellerdeki ortalama doluluk ise %74 azalmıştır. Seyahat kısıtlamaları taşımacılık ve iletişim sektörü üzerinde de etkisini göstermiş; bu sektör de %47,4 oranında daralmıştır.

Finans sektörü %16,8 payıyla GSYH’dan petrol ve gaz sektöründen sonra (payı %20,3) en çok pay alan sektördür ve 2020 yılı 2. çeyreğinde %5,8 oranında daralmıştır.

İmalat sanayi sektörü GSYH payı en yüksek üçüncü sektördür (payı %14,4). İmalat sanayinde, ülkenin en büyük sanayi tesislerinden Alba %23,8 üretim artışı gösterirken, Bapco’nun üretimi %14,9, Banagas’ın üretimi %4,3 ve GPIC’ın üretimi %0,9 düşmüştür. İmalat sektörünün genelindeki üretim düşüşü böylelikle yılın ikinci çeyreğinde geçen yılının ikinci çeyreğine göre %6,1 olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre milli orijin petrol dışı ihracat %9,3 ve petrol dışı ithalat %7,8 oranında düşmüştür. Dış ticaret açığı %1,4 oranında artmıştır.

Korona salgını etkisiyle enflasyon düşmüş, deflasyonist bir sürece girilmiştir. Ortalama tüketici enflasyonu yılın ikinci çeyreğinde -%3,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde gıda enflasyonu %5,2 ile pozitifken, eğlence sektöründe  -%38, otel ve restoran sektöründe -%7,4 deflasyon yaşanmıştır.

Yılın ikinci çeyreğinde, korona salgının etkilerine rağmen işten çıkarmaların yasaklanması ve Bahreyn’li özel sektör çalışanlarının maaşların devlet tarafından ödenmesi sebebiyle Bahreyn’li istihdamı korunmuş, hatta artmıştır. Özel sektörde çalışan Bahreyn’liler bir önceki yıla göre % 2,5 oranında artarak 96.967'ye ulaşmıştır. Ayrıca, özel sektördeki Bahreyn’lilerin ortalama maaşı geçen yıla göre %0,9 artarak 763 Bahreyn dinarı (yaklaşık 2030 ABD doları) olmuştur. Diğer taraftan özel sektörde çalışan Bahreyn vatandaşı olmayan yabancıların sayısı % 5,1 azalmış; yıllık ortalama maaşları % 2 oranında artmıştır.

Kamu sektöründe çalışan Bahreyn’li sayısı yıllık düşüşünü sürdürmüştür (tasarruf tedbirlerinin etkisiyle) 2019'un aynı çeyreğine kıyasla 2020'nin 2. çeyreğinde kamuda çalışan Bahreyn vatandaşları % 3,2 oranında azalırken ortalama maaşları da % 2,1 gerileyerek 830 Bahreyn dinarına düşmüştür (yaklaşık 2208 ABD doları).