Bahreyn Ekonomisi 2020 Yılının Üçüncü Çeyreğinde Bir Miktar Toparlandı

07 Ocak 2021

Bahreyn Ekonomisi 2020 Yılının Üçüncü Çeyreğinde Bir Miktar Toparlandı

Bahreyn ekonomisi 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2020 yılı ikinci çeyreğine göre reel olarak %1,4 oranında büyümüştür. Petrol dışı sektörler %1,3 büyürken petrol sektörü %1,7 üretim artışı kaydetmiştir. Ekonominin yılın 3. çeyreğinde toparlanmasında korona tedbirlerinin gevşetilmeye başlaması etkili olmuştur. 2020 ikinci çeyrekte çok önemli düşüşler kaydeden otel ve restoran sektörü üçüncü çeyrekte %71,1 oranında büyümüştür. Yine 2020’nin üçüncü çeyreğinde 2019’un üçüncü çeyreğine göre taşımacılık ve iletişim sektörü %22,4 ve imalat sanayi %4,2 oranlarında büyümüştür. İmalat sanayi üretim artışında kapasite genişlemesini tamamlayan Alba’nın %11,8 oranındaki üretim artışı ile kapasite artırma çalışmaları devam eden Bapco’nun %1,9 üretim artışı etkili olmuştur. Finans sektörü de 2020 üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3 reel büyüme kaydetmiştir. İnşaat sektörü bir önceki çeyreğe göre aşağı yukarı aynı kalmıştır; reel büyüme oranı %0,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise Bahreyn GSYH’sı 2020 yılının üçüncü çeyreğinde reel olarak %6,9 oranında daralmıştır. Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı ülke GSYH’sının 2020 yılında %5,4 daraldığını ve 2021 yılında %5 büyüyeceğini tahmin etmektedir.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre milli orijin petrol dışı ihracat %14,6 oranında artarken ve petrol dışı ithalat %8,7 oranında düşmüştür. İhracat artışında Alba’nın genişleme yatırımı sonrası işlenmemiş alüminyum ihracatı artışı etkili olmuştur.

Korona salgını etkisiyle enflasyon düşmüş, deflasyonist bir sürece girilmiştir. Ortalama tüketici enflasyonu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre -%2,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde gıda enflasyonu %3,9 ile, taşımacılık sektörü enflasyonu %2,7 ile pozitifken, eğlence sektöründe -%39,3, otel ve restoran sektöründe -%8,7 ve giyim sektöründe -%9,7 oranlarıyla deflasyon yaşanmıştır.