Bahreyn İnşaat Sektörü Canlılığını Sürdürüyor

05 Aralık 2020

Bahreyn İnşaat Sektörü Canlılığını Sürdürüyor

Bahreyn İhale Kurulu verileri ülkede altyapı harcamalarının, korona salgınının yol açtığı zorluklara rağmen hızlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir.

Krallık, 2020'nin ilk dokuz ayında toplam 2,7 milyar dolar değerinde 1.022 ihale vermiştir. Sözleşme değeri açısından, petrol sektörü 733,8 milyon dolar değerinde 134 ihale ile en büyük payı almıştır. Onu inşaat ve mühendislik sektörü toplam 704,8 milyon dolar değerinde 162 ihale ile takip etmiştir. Bu durum, hükümetin tasarlanan kapsamlı altyapı projelerine devam etmekteki kararlılığını göstermektedir; planlanan projelerin toplam tutarı 32 milyar doları bulmaktadır.

İnşaat ve mühendislik sektörünü, havacılık sektörü, malzeme ve ekipman sektörü ve hizmetler sektörü sırasıyla toplam 501,3 milyon dolar, 471,5 milyon dolar ve 256,1 milyon dolarlık ihale bedelleriyle petrol sektörünü izlemiştir.

Yeni rakamlar hakkında yorum yapan Bahreyn İhale Kurulu başkanı Shaikh Nayef bin Khalid Al Khalifa, “Devam eden küresel ekonomik zorluklara rağmen, 2020'nin ilk dokuz ayında Bahreyn, değeri iki milyar doların epey üstünde binden fazla ihale vermiştir. Bu güçlü performans, hükümetin kriz zamanlarında bile işe açık kalma taahhüdünün ve yeteneğinin bir göstergesidir. Krallık’ın gelişen inşaat ve mühendislik sektöründeki sözleşmelerin tutarlı bir şekilde yüksek değeri, buradaki kapsamlı, milyar dolarlık projelerimiz sayesinde sunulan zengin fırsatın kanıtıdır" demiştir.

İhalelerin satın alma yetkililerine gelince, Tatweer Petroleum, toplam 711,7 milyon dolar değerindeki ihaleleriyle en yüksek toplam ihale verenler listesinin başında yer almıştır. Bahreyn ulusal havayolu şirketi Gulf Air, 488 milyon dolarlık ihaleyle hemen arkasından gelmektedir. Onu Elektrik ve Su Kurumu, Bahreyn İşler, Belediye İşleri ve Şehircilik Bakanlığı ile Bahreyn Emlak Bakanlığı takip etmektedir. Söz konusu kurumlar sırasıyla 343,6 milyon dolar, 254,3 milyon dolar ve 240,4 milyon dolarlık ihaleler vermiştir.

İhalelerin büyük kısmında GCC Kalkınma Fonu kullanılmaktadır. Fon, korona salgınına rağmen, Bahreyn’de finanse ettiği projeleri artırmaktadır. Fon kapsamında toplam 7,4 milyar dolar taahhüt edilmiş olup, ihale edilen tutar 4,9 milyar doları bulmuştur.

Kaynak :http://www.gdnonline.com/