Bahreyn Şirket Yöneticilerinin Beklentileri Pozitif

14 Eylül 2019

Bahreyn Şirket Yöneticilerinin Beklentileri Pozitif

Oxford Business Group tarafından düzenlenen Bahreyn CEO Survey anketine verilen cevaplar Bahreyn iş dünyasının ekonominin durumu ve gelecek konusunda olumlu görüşlere sahip olduğunu gösteriyor. Katılımcıların 2/3’ü gelecek 12 ay için iş ortamının olumlu veya çok olumlu olacağını belirtmişlerdir. Bu rakam geçen yılki seviyesi olan %58,5’in epey üzerindedir. Katılımcıların yine %66’sı gelecek 12 ay içinde firmalarının sermaye yatırımı yapmasını beklediklerini açıklamışlardır. Bütün bu sonuçlar Bahreyn’in 2019 yılında daha güçlü büyüyeceği yönündeki beklentilerle uyumludur. Bahreyn yatırımcılar için cazip bir piyasa olmayı sürdürmektedir. 2018 yılında küresel çapta DYY %13 düşerken Bahreyn’e gelen doğrudan yabancı yatırımlar %6 oranında artmıştır. CEO’ların %79’u ekonomik büyüme için en önemli riskin bölgesel politik istikrarsızlık olduğunu düşünmektedir.

Kaynak : www.gdnonline.com