Bahreyn Ticari Şirketler Kanunda Yapılan Değişiklikler

19 Ekim 2020

Bahreyn Ticari Şirketler Kanunda Yapılan Değişiklikler

2020 tarihli (28) sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname ile Bahreyn Ticari Şirketler Kanunun bazı hükümleri değiştirilmiştir. Son değişiklikle tek kişinin sahibi olduğu limited şirket (LLC-limited liability company-sınırlı sorumlu şirket) kurulması mümkün hale gelmiş ve bütün şahıs şirketleri otomatik olarak LLC’ye dönüştürülmüştür. Şahıs şirketi yapılanması kaldırılmıştır. LLC’ye dönüşen şahıs şirketleri 1 Nisan 2021 tarihine kadar ticari adını, şirket evraklarını, internet sitesini, reklamlarını buna göre değiştirecektir. Yapılan değişiklikle anonim şirketlerin hisse artırımlarına, tahvil ihraçlarına, kanuni yedek akçelerine, imtiyazlı hisse ihracına ve anonim şirket birleşmelerine ilişkin de çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca günümüz gereksinimlerine cevap vermek üzere anonim şirketlerin tüm genel kurullarında Bakanlık kararlarında öngörülen şartlar ve kontrollere uyularak elektronik oylama yapmasına izin verilmiştir.