Bahreyn’de Internet Kullanımı Daha da Yaygınlaşıyor

29 Temmuz 2020

Bahreyn’de Internet Kullanımı Daha da Yaygınlaşıyor

Bahreyn'deki internet hizmetleri daha da yaygınlaşmakta ve fiyatları daha da uygun hale gelmektedir. Telekomünikasyon Düzenleme Kurumu (TRA)’ın internet kullanımıyla ilgili olarak yaptığı ankete katılanların yüzde 99,7'si son üç ayda interneti kullandıklarını söylemiştir. Katılımcıların %100’ü geçtiğimiz 3 ayda akıllı telefon kullanmıştır; %99’u cep telefonundan internete erişebilmektedir ve %89’u mobil hizmetlerden memnun olduklarını belirtmişlerdir. Ekim 2019'da Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan en son Küresel Rekabet Edebilirlik Raporunda, interneti kullanan bireylerin yüzdesi bakımından Bahreyn küresel olarak dördüncü sırada yer almıştır. İnternetin yaygın kullanımı ve kolay ulaşılabilir olması salgın sürecinde Bahreyn hükümetinin halkla iletişimini kolaylaştırmıştır. Birçok devlet hizmeti çevrimiçi verilmeye başlanmıştır. E-ticaretin kullanımı da salgın sürecinde önemli oranda artış göstermiştir.

Kaynak :http://www.gdnonline.com/