Bahreyn’de Özelleştirme Planları

27 Nisan 2020

Bahreyn’de Özelleştirme Planları

 

Bahreyn Enerji Bakanı Muhammed bin Halife el-Halife, Bahreyn'in kamu iktisadi teşebbüslerine özel yatırım yapılmasına izin verilmesini planladığını açıklamıştır. Muhtemelen Suudi Arabistan'ın Aramco'nun kısmi özelleştirilmesinden esinlenen teklif, devlete ait sanayi şirketlerinin varlıklarının bilanço dışına çıkarılarak, devlet tarafından işletilen bir fona devredilmesini ve bu fonun da özel yatırımcılar için hisse senedi ihraç etmesini öngörmektedir. Satılması muhtemel varlıklar ve bunların değerlemesi hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmamıştır. Ancak, duyurunun Enerji Bakanlığı tarafından yapılması petrol endüstrisinin özelleştirilmesine başlanan ilk sektör olmasının muhtemel olduğunu düşündürmektedir.

Kaynak : www.gdnonline.com