Bahreyn’in Bütçe Açığı Azaldı

20 Şubat 2020

Bahreyn’in Bütçe Açığı Azaldı

Bahreyn’in bütçe açığı 2019 yılında bir önceki yıla göre %24 oranında azalarak GSYH’ya oranı %6,3’ten %4,7’ye gerilemiştir. 2019 yılında ülkenin petrol dışı gelirleri %63 artarken (artışta sene başında yürürlüğe giren KDV’nin etkisi önemli olmuştur) devlet harcamaları %3 düşmüştür. Birincil bütçe açığı (faiz harcamaları öncesi açık) %85 gibi çok yüksek bir oranda azalmıştır. Bütçe rakamlarının iyileşmesinde 2018 yılı Ekim ayında uygulamaya konan Mali Denge Programı etkili olmuştur. Program, bütçenin 2022 yılına kadar dengeye getirilmesini hedeflemektedir.

Kaynak : www.gdnonline.com