S&P Derecelendirme Kuruluşu Bahreyn Raporu

04 Haziran 2020

S&P Derecelendirme Kuruluşu Bahreyn Raporu

S&P derecelendirme kuruluşu 2021 yılında Bahreyn’in ekonomik büyümesinin toparlanacağını, bunda petrol fiyatlarının normalleşmesinin, artan iç talebin ve bölgede artacak ekonomik aktivitenin etkili olacağını tahmin etmiştir. Kuruluş raporunda ayrıca önümüzdeki 3 yılda Bahreyn’in bütçe açığı azalırsa ratinginin yükseltileceğini bildirmiştir. Raporda, Bahreyn’in bütçe açığını azaltmak için reformlar yaptığı, ancak bütçe harcamalarının esnekliğinin düşük olduğu, bütçe gelirlerinin petrol fiyatlarına bağlı olduğu ve bunun ülkeyi petrol fiyatı şoklarına karşı hassas hale getirdiği belirtilmiştir. S&P raporunda bütün bu olumsuzlukların yanısıra, ülkenin ihtiyacı olursa diğer KİK ülkelerinden destek göreceğinin beklediklerini açıklamıştır. Ayrıca ülkenin benzer rating’deki ülkelere kıyasla milli gelirinin yüksek olduğu, Bölgenin diğer ülkelerine kıyasla ekonomisini çeşitlendirmede daha başarılı olduğu ancak trend büyüme oranının düşük kaldığı belirtilmiştir.

Kaynak : TradeArabia News Service