Brezilya Ekonomi Bakanlığı'nın Dış Ticaret Önlemleri

01 Nisan 2020

Brezilya Ekonomi Bakanlığı, Covid-19 salgının yarattığı olumsuz ekonomik ve finansal etkilerden korunmak için bir dizi önlem almıştır.

Söz konusu önlemlerin dış ticareti ilgilendiren başlıcaları aşağıdadır:

İthalata İlişkin Önlemler:

Covid-19’la mücadelede gerekli olabilecek maske, eldiven, etil alkol ve solunum cihazı gibi tıbbi ürün ve hastane malzemelerinin gümrük vergileri sıfırlanmıştır (Ürün listesi için bkz. http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020-248564246 ve http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-22-de-25-de-marco-de-2020-249807290).
Söz konusu tıbbi ürün ve hastane malzemelerinin ülkeye girişinde gümrük işlemleri kolaylaştırılmıştır.
Virüsle mücadelede gerekli görülen yerel ve ithal ürünlerde geçici olarak Sanayileşmiş Ürün Vergisi (IPI) muafiyeti sağlanmıştır (GTİP listesi için bkz. http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2010.285-2020?OpenDocument).
Çeşitli tıbbi ve hastane ürünlerinin ithalatı Dış Ticaret Operasyonları Sekreterliği (SUEXT) ve Ulusal Metroloji, Kalite ve Teknoloji Enstitüsü (INMETRO) onayından muaf tutulmuştur. Söz konusu ürünler, şırıngalar, iğneler, kateterler, kan alma için plastik tüpler, teşhis reaktifleri, laboratuvar veya eczane ürünleri olarak belirlenmiştir. Bu ürünler için Otomatik Olmayan İthalat Lisansı şartı da askıya alınmıştır (İlgili ürün GTİP’leri: 8214.90.90, 8419.89.19, 8419.89.20, 8214.90.90, 8419.89.19, 8419.89.20).
Brezilya Federal Vergi İdaresi tarafından, konşimentonun ve gümrük işlemlerine ait diğer orijinal belgelerin dijital örneklerinin de orijinalleri ile aynı yasal etkiye sahip olacağı bildirilmiştir.

İhracata İlişkin Önlemler:

Yerel talebin karşılanmasına öncelik verilmesi amacıyla alkol jel, antiseptik, maske gibi Covid-19 salgınında gerekli olabilecek ürünlerin ihracatına Otomatik Olmayan Lisans uygulaması getirilmiştir (İlgili ürün GTİP’leri: 22072019, 29349934, 38089419, 38089429, 38210000, 38220090, 39262000, 39269040, 39269090, 40151100, 40151900, 56012299, 62101000, 62102000, 62103000, 62104000, 62105000, 63079010, 63079090, 65050022, 73262000, 90049020, 90049090, 90183922, 90183923, 90183924, 90183991, 90183999, 90189010, 90192010, 90192030, 90192040, 90200010, 90200090, 90251110 ve 90272021).
Ülke içi ihtiyacın karşılanması amacıyla, tek kullanımlık şırıngalarda (9018.31.11 ve 9018.31.19) Çin’e yönelik uygulanan ve kan almak için kullanılan plastik tüplerde (3822.00.90, 3926.90.40 ve 9018.39.99) Almanya, Çin, ABD ve Birleşik Krallık’a yönelik uygulanmakta olan anti-damping önlemi geçici olarak kaldırılmıştır.
Ulusal Sağlık Ajansı (Anvisa), klorokin, hidroksiklorokin, azitromisin ve bunların hammadde, yarı mamul veya tuzlarının ihracatı için önceden izin verilmesi şartını getirmiştir. 180 gün süreyle geçerli olacak yükümlülüğün Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç doğrultusunda uzatılması mümkündür.


Yayımlayan: São Paulo Ticaret Ataşeliği