Dünya Bankası, Brezilya'nın 2020 Yılında %5 Küçüleceğini Öngörüyor

15 Nisan 2020

Dünya Bankası 13 Nisan 2020 tarihli raporu ile koronavirüs salgınının doğrudan ve dolaylı ekonomik etkisi nedeniyle Brezilya ekonomisinin bu yıl %5 küçüleceğini açıklamıştır. Dünya Bankası raporunda, Brezilya’nın koronavirüs nedeniyle üç büyük şokla karşı karşıya olduğu ifade edilmiş; anılan şoklar, zayıf küresel talep, düşük petrol fiyatları ve salgından korunmak için getirilen izolasyon önlemleri olarak sayılmıştır. Bunun sonucunda ülkede tüketimin azalması ve işsizliğin artması beklenmekte, ayrıca işgücü verimliliğinin de etkilenebileceği ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra küresel ve yurt içi talep şokunun, yatırımlarda önemli bir düşüşe yol açması beklenmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, Brezilya’nın en büyük yıllık GSYİH düşüşü 1981 yılında %4,4’lük daralma ile gerçekleşmiştir.

Birleşmiş Milletler, 1 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada Brezilya ekonomisinin en az %3 küçülmesinin beklendiğini ifade etmiş; Brezilya Merkez Bankası ise 13 Nisan 2020 tarihli raporunda büyüme beklentisini %-1,96 olarak revize etmişti.

Kaynak: https://www.reuters.com/article/brazil-economy-world-bank/brazil-economy-to-shrink-by-5-this-year-says-world-bank-idUSL2N2C107F
Yayımlayan: Sao Paulo Ticaret Ataşeliği