Brezilya'nın OECD Üyeliğini Takip Edecek Yeni Bir Birim Kuruluyor

17 Ocak 2020

Brezilya, ülkenin OECD üyeliğine ilişkin süreci takip etmek üzere, devlet bünyesinde yeni bir birim kurulacağını açıkladı. Devlet Başkanının Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Brezilya'nın OECD'nin 252 katılım şartından 81'ini sağladığı; 65'ine ilişkin olarak da halihazırda OECD tarafından son değerlendirmenin yapıldığı ifade edildi.

Brezilya OECD'ye üye olursa, Meksika ve Şili'den sonra teşkilatın üçüncü Latin Amerika ülkesi olacak. Teşkilata üyelik ile Brezilya'nın çektiği yatırımların ve böylece istihdamın artması, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen kredi notlarının iyileşmesi beklenmekte; ancak aynı zamanda OECD değerlendirme sürecinde çevre, sağlık, vergi sistemi gibi ülke politikalarına ilişkin yapılan incelemenin getirdiği maliyet ve üye olması halinde GSYİH ile orantılı olarak ödenecek OECD katkı payının da ülke ekonomisine yük getireceği değerlendirilmektedir.

Kaynak: Comércio de Boletins Informativos Ltda (http://brasilinform.com/daily-briefing/)
Yayımlayan: São Paulo Ticaret Ataşeliği