Ekvator Çokuluslu Kuruluşlarla 10,2 Milyar Dolarlık Kredi Anlaşması İmzaladı

21 Mart 2019

IMF, Dünya Bankası, Amerikalararası Kalkınma Bankası, Latin Amerika Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Latin Amerika Rezerv Fonu ve Fransız Kalkınma Ajansı ile toplam 10,2 milyar dolar kredi temini konusunda anlaşmaya varıldığı, Ekvator Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nca kamuoyuna duyurulmuştur.

Anlaşma kapsamındaki ilk kredi dilimi 652 milyon doların geçtiğimiz günlerde serbest bırakıldığı Ekvator hükümetince açıklanmıştır.

Kaynak: Ekvator Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Ekvator Basını
Yayımlayan: Kito Ticaret Müşavirliği