Ekvator'a İhracatımız 2018'de %50 Arttı

21 Mart 2019

2018 yılında Ekvator’a ihracatımız % 50 gibi önemli bir oranda artarak 57 milyon dolara ulaşmıştır. İhracatımızda oransal olarak önemli artış gösteren ürünlerimiz, midibüs, maden ve taş ocaklarında kullanılan makine ve cihazlar, tıpta kullanılan alet ve cihazlar ile bisküvi olmuştur.  
 
Ekvator’dan ithalatımız ise % 28 oranında azalarak 72 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Özellikle, muz ithalatımızdaki %28 oranındaki düşüş dikkat çekmektedir.
 
Bu bağlamda 2018 yılı, genel olarak ihracatımızın ve ihraç ürünlerimizde çeşitliliğin önemli artış gösterdiği, ikili dış ticaret dengesinin ülkemiz lehine geliştiği bir yıl olmuştur.

Kaynak: TÜİK
Yayımlayan: Kito Ticaret Müşavirliği