Ekvator Ekonomisi 2018 Yılında %1,4 Büyüdü

11 Nisan 2019

Ekvator Merkez Bankası’nca yayımlanan son verilere göre, Ekvator GSYH 2018 yılında %1,4 büyüyerek cari fiyatlarla 108,4 milyar dolara ulaşmıştır. %1,4’lük bu büyümenin en önemli unsurları ise ithalat (%5,8), kamu harcamaları (%2,9), hanehalkı harcamaları (%2,7) ve yatırımdaki (%2,1) artış olmuştur. İhracat artışı ise daha sınırlı kalmıştır (%0,9).

Diğer taraftan, petrol sektörünün gayrisafi katma değerinde petrol çıkarma ve rafinasyondaki azalmaya bağlı %4 oranında bir düşüş gerçekleşmiştir. Petroldışı sektörde ise gayrisafi katma değer %2 yükselmiştir.


Kaynak: Ekvator Merkez Bankası
Yayımlayan: Kito Ticaret Müşavirliği