Ekvator'da 2019 Yılı Bütçe Tasarısı Meclis'e Sunuldu

06 Kasım 2018

2019 yılı genel bütçe tasarısı Ekvator hükümetince 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Ulusal Meclis’e sunulmuştur. Anılan tasarıda 2019 yılı bütçesi, 31,3 milyar dolar olarak hesaplanmış olup, bu tutar GSYİH’in %28’ine tekabül etmektedir. Hesaplamalara, petrolün varil fiyatı 58,29 dolar, büyüme %1,43, enflasyon %1,07 ve nominal GSYİH ise 113,1 milyar dolar olarak dahil edilmiştir.

Tasarıda, 22,4 milyar dolar gelir, 26 milyar dolar harcama öngörülmektedir. Bu itibarla, 3,6 milyar dolar (GSYİH’in %3,2’si) kadarlık bir açık beklenmektedir. Birincil açık tahmini ise 290 milyon dolardır (GSYİH’in %0,26’sı).

Kaynak: Ekvator Maliye Bakanlığı, Ekvator Basını
Yayımlayan: Kito Ticaret Müşavirliği