Hollanda – 2020 Yılı Makroekonomik Görünüm

16 Şubat 2021

Merkez İstatistik Kurumu CBS tarafından yapılan ilk hesaplamalara göre Hollanda ekonomisinde 2020 yılında %3,8 oranında daralma gerçekleşmiştir.  

COVID-19 etkilerini göstermeye başladığı 2020 yılı Mart ayından itibaren Hollanda’nın GSYİH’sında ikinci çeyrekte %8,5 daralma kaydedilmiştir. Akabinde üçüncü çeyrekte %7,8 büyüme ve dördüncü çeyrekte %0,1 daralma yaşanmıştır. 2020 yılı genel görünümü ise -%3,8 olarak belirlenmiştir.

COVID-19 öncesi en son 2009 yılında küresel finansal kriz kapsamında %3,7’lik ekonomik daralma gerçekleşmiştir.   

2020 yılında ülkenin ithalatı %4,5, ihracatı %4,3, yatırımları %3,2 ve tüketici harcamaları %6,6 oranlarında gerilemiştir. Öte yandan, CBS tarafından yapılan ilk hesaplamaya göre devlet harcamaları %0,2 oranında artmış bulunmaktadır.

Kaynak: Merkez İstatistik Kurumu CBS
Yayımlayan: Deventer Ticaret Ataşeliği