Hollanda – Ocak Ayında Perakende Mağaza Satışlarında Gerileme

26 Şubat 2021
Merkez İstatistik Kurumu CBS tarafından açıklanan resmi verilere göre, Hollanda’da genel perakende mağaza satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 azalmıştır. Bahse konu dönemde satış hacminde %8 azalma kaydedilmiştir. Pandemi sebebiyle yaşanan lockdown gıda dışı ürün satan mağazaların satış ve cirolarını negatif etkilediği görülmektedir.  

Sektörel olarak mağaza satışlarında yaşanan ciro değişiklikleri aşağıda yer alan tablo’da özetlenmektedir.
 
Sektör Ciro Değişikliği  (%)
                        
Genel Gıda + 8,6
Süper Marketler + 9,7
Diğer Gıda Marketleri 0
   
Gıda Dışı Genel Toplam - 37,7
Kişisel Bakım Marketleri + 4,4
Yapı Marketleri - 12,7
Tüketici Elektronik ve Beyaz Eşya - 32,6
Mobilya ve Dekorasyon - 38,1
Ayakkabı ve Deri Ürünleri - 54,2
Hazır Giyim - 61,5
(Kaynak: CBS)

Mağaza satışlarında azalma kaydedilirken, online satışlarda ciddi bir artış kaydedilmiştir. Ocak 2021’de online harcamaların bir öncekı yılın aynı dönemine göre %92,1 oranında artmış olduğu CBS tarafından bildirilmektedir. CBS 2014 yılından itibaren online satış verileri kaydetmekte olup, bahse konu tarihten bu güne kadar en yüksek artış Ocak 2021’de gerçekleşmiştir. CBS tarafından online satışlar iki ana kaleme ayrılmaktadır:
  1. Ana aktiviteleri online satış olan sanal mağazalarda bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,9 oranında artış kaydedilmiştir.  
  2. Ana aktiviteleri mağaza satışı olan firmalarda online satışlar ek aktivite olmaktadır ve bu kategoride yer alan firmaların (multi-channel) online satışlarında %128,7 artış kaydedilmiştir.  


Kaynak: Merkez İstatistik Kurumu CBS
Yayımlayan: Deventer Ticaret Ataşeliği