Hollanda – Shell CO2 Emisyonlarını 2030 Yılın Kadar %45 Azaltmalı

27 Mayıs 2021

Hollanda’da bulunan iklim savunma örgütü ‘Milieudefensie’ tarafından Shell firmasına  açılan dava sonucunda Lahey Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda, Shell’in 2030 yılının sonuna kadar küresel sera gazı emisyon salımını %45 oranında azaltması gerektiğine karar verilmiştir. Bahse konu hedef doğrultusunda 2019 sera gazı emsiyon salımı baz alınacak olup, 2019 seviyesinden hesaplama yapılacaktır.

Söz konusu hükmün ‘devrim’ niteliğinde olduğu ve benzeri davalar için önem arz ettiği şeklinde yorumlanmaktadır.   

Lahey Mahkemesi tarafından alınan bu karar kapsamında Shell firmasının temyiz başvurusunda bulunması beklenmektedir.

Yayımlayan: Deventer Ticaret Ataşeliği
Kaynak: Lahey Mahkemesi