Hollanda – 2021 Yılı Birinci Çeyrekte Ekonomik Gerileme

18 Mayıs 2021

Merkez İstatistik Kurumu CBS tarafından yapılan birinci hesaplamaya göre, Hollanda ekonomisi 2021 yılının birinci üç aylık döneminde, bir önceki üç aylık döneme göre, %0,5 oranında gerilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 2021 yılının birinci üç aylık döneminde genel ekonomik durum pandemi öncesi seviyesinin %3,4 altında bulunmaktadır.

Bahse konu dönemde hane harcamaları %3,5 ve devlet harcamaları %1,5 oranında gerilemiş olup, yatırımlar %3,7 oranında artmış bulunmaktadır. Ayrıca, ihracat %1,6 ve ithalat %1,3 oranlarında artmış bulunmaktadır.

Kaynak: Merkez İstatistik Kurumu CBS
Yayımlayan: Deventer Ticaret Ataşeliği