Hollanda – Küresel İnovasyon Endeksinde Beşinci Sırada

14 Eylül 2020

Global Innovation Index 2020 (GII 2020)’ye göre yapılan değerlendirme ve akabinde oluşan sıralamaya göre, Hollanda küresel inovasyon endeksinde beşinci sırada yer almaktadır. Sıralamaya göre Hollanda, İsviçre, İşveç, ABD ve Birleşik Krallıktan sonra beşinci sırada yer almaktayken, Avrupa Birliği sıralamasında ise İsveç’ten sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Değerlendirmede Hollanda özellikle inovasyon gücü, BİT-altyapısı ve bilgi edinme gücü ile önce çıkmaktadır. Hollanda iş dünyası ile inovasyon kaynaklarının birleşim gücü açısından da önemli bir ülke olmaktadır. Buna göre, özel sektör ile bilgi merkezlerinin (araştırma merkezleri, üniversiteler ve diğer Ar-Ge merkezleri) eşgüdümlü çalışmaları için elverişli bir ülke olarak dünya sıralamasında beşinci sırada rekabet gücünü korumaktadır.

Kaynak: Global Innovation Index
Yayımlayan: Deventer Ticaret Ataşeliği