Kamerun Ekonomisi 2019'un İlk Üç Ayında Bir Önceki Yıla Göre %4,2 Oranında Büyüdü

22 Ağustos 2019

Kamerun'da 2019 yılının ilk çeyreğinde GSYİH bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 oranında büyüdü. Arz yönünde büyümeye en büyük destek %1,8 ile hizmetler sektöründen geldi. Onu %1,5 ile sanayi ve %0,4 ile tarım sektörü izledi.

Arz yönünden bakıldığında tarım sektöründe gıda tarımı, ürün fiyatlarında yaşanan gerilemeye rağmen dinamizmini korurken sanayi sektöründe 2018 yılı başından beri devam etmekte olan iyileşmenin sürdüğü görüldü. Madencilik, özellikle hidrokarbon ve doğalgaz, büyümeye pozitif katkı sağlayan sektörler arasında yer aldı. Büyümeye en büyük katkıyı sağlayan hizmetler sektöründe ise finansal hizmet sektörü büyümeye en çok katkı sağlayan sektörlerden biri oldu.

Talep yönünde ise nihai tüketimin (%2,3) büyümeyi desteklediği görülürken özel yatırım harcamaları da olumlu etki yaratan faktörlerden biri oldu (%2,2). Öte yandan dış ticaret dengesinde bozulma yaşandığı; ihracatın 2018 yılının ilk çeyreğine göre %11,2 azalırken, ithalatın %7,2 oranında arttığı tespit edildi. Bu durum sonucunda ihracatın büyümeye %2,3'lük negatif etkisi ortaya çıkarken dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 arttığı belirlendi.