Kamerun Gümrük Vergisi Düzenlemesi -2

29 Mart 2020

Kamerun'da ekli Karar uyarınca muhtelif ürünlerde uygulanacak minimum gümrük vergisi miktarları GTİP bazında belirlenmiştir. Listede olmayan ürünler için uygulanacak asgari vergi tutarı da iki katına çıkarılmıştır.

Söz konusu Kararın geçtiğimiz yıllardan beri Kamerun'da yaşanmakta olan döviz sıkıntısının giderilmesi amacıyla uygulamaya konulması planlanan ithalatı kısıtlama politikasının bir parçası olduğu görülmektedir. Kamerun'da şirket kurarak üretimini ülkeye taşıyan firmalarımızın orta ve uzun vadede Orta Afrika'ya ihracat açısından avantajlı bir konumda olacağı değerlendirilmektedir.