Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Sırbistan’da Faaliyet Gösteren UniCredit Bankası ile 20 Milyon Avro Değerinde Bir Kredi Hattı Sözleşmesi İmzaladı

19 Nisan 2021

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Sırbistan’da faaliyet gösteren UniCredit bankası arasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünün güçlendirilmesine yönelik 20 milyon avro değerinde bir kredi hattı sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu miktarın yarısından fazlası, yeşil ekonomi projeleri ve enerji verimliliği için kullanılacaktır.  EBRD tarafından yapılan açıklamaya göre, bu şekilde KOBİ'ler- faaliyetlerini iyileştirmeye ve Avrupa Birliği standartlarına ulaşmaları adına yatırım yapmalarına olanak tanıyan fonlara erişebileceklerdir. Bahsi geçen fonlar, EBRD'nin kredi sağladığı ve AB'nin hibe ve teknik yardım sağladığı Batı Balkan KOBİ Rekabetçiliğini Destekleme Programı'nın bir parçasıdır. Sırbistan'da söz konusu program Sırbistan Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde uygulanmaktadır. Bakanlığın talebi üzerine AB Katılım Öncesi Yardım Aracı'ndan (IPA) Sırbistan'daki program için ek 10 milyon avro da onaylanmıştır.

Kaynak: Executive Newsletter Serbia
Yayımlayan: Belgrad Ticaret Müşavirliği