Sırbistan Parlamentosu Enerji Alanındaki Düzenlemeleri İçeren Yasa Tasarısını Kabul Etti

10 Mayıs 2021

Sırbistan Parlamentosu tarafından 20 Nisan 2021 tarihinde yapılan oturumda, enerji alanındaki dört yeni düzenlemeyi içeren bir yasa tasarısı kabul edilmiştir. Sırbistan Milletvekilleri tarafından Madencilik ve Jeolojik Keşif Yasası, Enerji Yasası ve tamamıyla iki yeni yasa olan Enerji Verimliliği ve Rasyonel Enerji Kullanımı Yasası ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Yasa onaylanmıştır. Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Zorana Mihajlovic tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu yasalar ile birlikte Sırbistan’ın daha önce kömürle çalışan elektrik santralleri ve hidroelektrik santralleri tarafından üretilen enerjinin kullanımına dayanan enerji politikası, gelecekte yenilenebilir enerji kaynakları ve verimli enerji kullanımına dayanacaktır ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır.
 
Kaynak: Executive Newsletter Serbia
Yayımlayan: Belgrad Ticaret Müşavirliği