Sırbistan Ticaret Sicil Kurumu (APR) Sırbistan’da Faaliyet Gösteren Şirket ve Kurumların Kredibilite Raporlarını Paylaşacak

10 Mayıs 2021

Sırbistan Ticaret Sicil Kurumu (APR) tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan’da faaliyet gösteren şirket ve kurumların kredibilite raporları 26 Nisan 2021 tarihinden itibaren kamuya açık olacaktır. Söz konusu raporlar, şirketler, kurumlar ve girişimcilere ilişkin 2020 yılı yıllık raporlarından derlenecektir ve ilgili kurumun internet sitesinde (https://www.apr.gov.rs/) yayımlanacaktır.
 
Kaynak: VIP Daily News
Yayımlayan: Belgrad Ticaret Müşavirliği