Sırbistan Mali Konseyi: Sırbistan Bütçe Açığı Artış Göstermektedir

10 Mayıs 2021

Sırbistan Mali Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Sırbistan’ın bütçe açığı önemli ölçüde artmış olup, söz konusu artış ülkenin kamu borcunun artmasına neden olmaktadır. Konseye göre Sırbistan’ın 2020 yılında GSYİH’nın %8,1’ine tekabül eden tüm zamanların en yüksek bütçe açığının (yaklaşık 3,7 milyar avro) ardından, 2021 yılı bütçesi ülkede başarılı bir kamu maliye politikası yürütülmesi için daha istikrarlı izlenmiştir. Ancak, 2021 yılın başlamasından birkaç ay sonra, söz konusu mali politika tamamen terk edilmiştir. Önceden planlanan GSYİH'nın %2,9’una denk gelen (yaklaşık 1,5 milyar avro) bütçe açığı yerine, öngörülen bütçe incelemesi, GSYİH'nın %6,9 oranındaki (yaklaşık 3,5 milyar avro) açığa işaret etmektedir. Bununla birlikte, mali açık yeni borçlanma (yaklaşık 2 milyar avro) yoluyla finanse edilecektir. Bu çerçevede, 2021 yılında kamu borçlarının, GSYİH’ya oranının yılsonunda %58,2'den %61-62'ye yükselmesi hedeflenmektedir. Ancak, Sırbistan Mali Konseyine göre sadece 1 milyar avro borçlanılması gerekmektedir, geriye kalan miktar sürdürülebilir değildir.
 
Kaynak: Executive Newsletter Serbia ve VIP Daily News
Yayımlayan: Belgrad Ticaret Müşavirliği