Sırbistan Hükümeti, 2021-2023 İstihdam Stratejisinin Uygulamasına İlişkin Eylem Planını Kabul Etmiştir

05 Nisan 2021

Sırbistan Hükümeti, 2021-2023 İstihdam Stratejisinin uygulamasına ilişkin Eylem Planını kabul etmiştir. Söz konusu plana göre, çalışma yaşındaki nüfusun istihdamını artırmayı amaçlayan çeşitli proje ve faaliyetler için 2021 yılında yaklaşık 7 milyar RSD ayrılacaktır. Ayrıca, eylem planında yer alan önlemlerin uygulanabilmesi için uluslararası finansman kaynakları, bağışlar, IPA projeleri, vb. kullanarak ek fon sağlanması konusunda da müzakereler devam etmektedir. Söz konusu projeler Sırbistan Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanlığı; Ekonomi Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığının yanı sıra yerel özerk birimler ve Ulusal İstihdam Servisi tarafından sunulan programlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. İşgücü piyasasında dezavantajlı bir konuma sahip oldukları düşünülen kadınların, gençlerin, engelli kişilerin, sosyal yardım alanların ve Romanların durumunun iyileştirilmesine özellikle odaklanılacaktır. Ek olarak, işsizlere yönelik özel eğitim programları için tahsis edilen fonlar da bulunmaktadır. Sırbistan Hükümeti, söz konusu önlemler ile işsizliğin önemli ölçüde azaltılmasını beklemektedir.
 
Kaynak: Executive Newsletter Serbia
Yayımlayan: Belgrad Ticaret Müşavirliği