Sırbistan Hükümeti, Madencilik ve Enerji Alanlarında Dört Yasa Tasarısını Kabul Etmiştir

16 Nisan 2021

Sırbistan Hükümeti tarafından madencilik ve enerji alanlarında; madencilik ve jeolojik arama, enerji sektörü, enerji verimliliği ve tasarrufu ve yenilenebilir enerji kaynakları konuları olmak üzere dört yasa tasarısı kabul etmiştir. Bu kapsamda, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Zorana Mihajlovic, yeni yasal çerçevenin yeni yatırımlara olanak sağlayacağını ve ülkenin yeşil enerji ve yeşil ekonomiye geçişini mümkün kılacağını söylemiştir. Bakan ayrıca, vatandaşların da söz konusu düzenlemeler sayesinde sadece birer tüketici değil, evlerine veya binalarına güneş panelleri kurarak aynı zamanda enerji üreticileri de olabileceğini vurgulamıştır.
 
Kaynak: Executive Newsletter Serbia
Yayımlayan: Belgrad Ticaret Müşavirliği