Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı: 2040 Yılına Kadar Enerjinin %40’ı Yenilenebilir Kaynaklardan Sağlanacak

16 Nisan 2021

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Madencilik ve Enerji Bakanı Zorana Mihajlovic tarafından yapılan açıklamaya göre, madencilik ve enerji alanında yeni yasaların kabul edilmesi ile birlikte 2040 yılına kadar enerjinin en az %40'ının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması ve yeşil bir Sırbistan hedefine ulaşılması amaçlanmaktadır. Söz konusu yasalar ile yeni bir yatırım planı tasarlanmaktadır, bu kapsamda büyük ve orta ölçekli hidroelektrik santralleri, güneş enerjisi santralleri, rüzgâr çiftlikleri kurulacak ve biokütle kullanımına yaygınlaştırılacaktır. Mihajlovic’e göre, Sırbistan Enerji Verimliliği Müdürlüğünün kurulmasını öngören enerji verimliliği yasası çevrenin koruması açısından büyük bir öneme sahiptir.
 
Kaynak: Executive Newsletter Serbia
Yayımlayan: Belgrad Ticaret Müşavirliği