GSYİH, ilk çeyrekte % 2,3 küçüldü.

02 Haziran 2020

İç tüketim ve dış talepteki yavaşlama nedeniyle  2020 yılının ilk üç ayında GSYİH  % 2,3 oranında azalmıştır.
 
Mevsim ve takvim  etkisinden  arındırılmış GSYİH,  2019 yılının  son çeyreğine göre % 4,5 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre ise  % 3,4 oranında  azalmıştır.
 
2020 yılının ilk çeyreğinde yurtiçi harcamalar, iç harcamaların her iki bileşeni; nihai tüketim harcamaları ve brüt sermaye oluşumunun negatif katkısı nedeniyle  % 3,1 azalmıştır. İlk çeyrekte nihai tüketim harcamaları % 3,1, brüt sermaye oluşumu ise % 3,3 azalmış olup  nihai tüketim harcamaları içinde, sadece Hükümetin nihai tüketim harcamaları  % 5.8 oranında artmıştır.
 
İhracatta geçen yılın aynı dönemine göre % 1.6 oranında azalmış ve ihracat büyümesinde  2012'nin ikinci çeyreğinde görülen  % 0,1'lik bir düşüş hariç, son on yılda  gerçekleşmiş ilk  küçülme olmuştur. İlk çeyrekte ithalatta % 2,5 oranında  düşmüştür. İhracat ithalattan daha az oranda  düştüğü için dış ticaret dengesinin GSYİH büyümesine katkısı (%0,5)  olumlu olmuştur.
 
İnşaat yatırımları 2019'un ilk çeyreğine göre % 3,8 oranında  artmıştır.
 
2020 yılının ilk çeyreğinde istihdam büyümeye devam etmiş ve toplam istihdam 1.041.617 kişiye ulaşmış ve artış % 1.0 veya  9.890 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bazı branşlarda; tarım, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde ve imalatta istihdam azalırken inşaat, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerinde istihdam artışı gözlemlenmiştir.
 
 
 
Kaynak: STA Online ve Slovenya İstatistik Ofisi
 
Yayımlayan: Lübliyana Ticaret Müşavirliği