Slovenya’da 2018 yılında satın alma gücüne göre tüketim birlik ortalamasının altında gerçekleşti.

16 Aralık 2019

Avrupa Birliği'nin satın alma gücü standartlarına göre kişi başına düşen tüketime ilişkin Eurostat tarafından yayınlanan  verilere göre; gerçek bireysel tüketim (Actual Individual Consumption - AIC) ve 2018'de kişi başına GSYİH oranı açısından AB ortalamasının altında yer alan ülkelerden biri olan Slovenya’da satın alma gücü standartlarında (PPS) ifade edilen kişi başına gerçek  bireysel tüketim değeri AB ortalamasının % 87'si düzeyinde gerçekleşmiştir.

Eurostat’a göre, "gerçek bireysel tüketim”  (Actual Individual Consumption-AIC)  hanelerin maddi refah ölçüsünü oluşturmaktadır. AB ortalamasına göre kişi başına düşen en yüksek bireysel tüketim düzeyi Lüksemburg’da, en düşük düzey ise Bulgaristan’da kaydedilmiştir.

Birlik içinde on ülkede bireysel tüketim düzeyi ortalamanın üzerinde on dört üye ülkede ise ortalamanın altında gerçekleşmiştir.Slovenya, Yunanistan, Polonya, Estonya, Slovakya ve Romanya ile birlikte ortalamanın% 20 ila % 30'unun altında yer alan ülkelerden biri olmuştur.

Satın Alma Paritesi’ne göre ifade edilen kişi başına Gayrısafi Yurtiçi Hasıla oranı  Slovenya’da  AB ortalamasının % 87'si düzeyinde gerçekleşmiştir.


Kaynak: STA Online
 
Yayımlayan: Ljubljana Ticaret Müşavirliği