2019 yılı Bütçesi Meclise sunuldu.

06 Aralık 2018

2019 yılı Bütçe açığı 646 milyon JD olarak öngörülmektedir. GDP'nin %2 si, dış yardım hariç GDP'nin %4

Büyüme %2 ve 2019 için %2,3

2018 yılı sonu itibariyle toplam borç 28.4 milyar JD ve GDP'nin 94.5

2019 yılı yerel gelirlerde %14.8  artış beklenmektedir. (8.010 milyar JD)
Cari harcamalar ise 8.013 milyar JD

Vergi gelirleri 2019 yılı için 5.273 milyar Dolar olarak tahmin edilmekte; bunun 3.610 milyarı gelir vergisi, 365 milyon JD gümrük vergileri, gayri menkul vergisi 110 milyon JD olarak tahmin edilmektedir.

Kaynak: The Jordan Times