Ürdün ve Türkiye Ekonomisine Hizmet Edecek İnternet Portalı

04 Aralık 2019
Amman Ticaret Odası Başkanı Halil Hac Tevfik dün Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz’le yaptığı görüşmede, ahiren Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ziyarete değinmiş ve İstanbul Ticaret Odası yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde, iki ülke tüccar, sanayici ve yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu bilgilere kolayca ulaşabilmelerini teminen bir internet portalı kurulması üzerine anlaştıklarını, portalın Türkçe, Arapça ve İngilizce hizmet vereceğini, bunun için bir şirketle temasa geçtiklerini, dünyada ilk olacak bu proje aracılığıyla ticaret, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerine ve ulusal ekonomiye hizmet edileceğini belirtmiştir.
 
Amman Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda Hac Tevfik, Türkiye’yle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin Ürdün’e hizmet edeceğine inandıklarını, iki ülkenin özel sektörün katılımıyla ve tüm sektörler için dengeli olacak şekilde farklı formatta yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması’yla ilgili müzakerelere başlanması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etmiştir.
 
Hac Tevfik İstanbul Ticaret Odası’na gerçekleştirdikleri ziyaretin başarılı olduğunu, bu ziyaretin, Ticaret Odası’nın Genel Kurulu üyelerine verdiği hizmetlere, iki ülke arasındaki ticarete ve ortak yatırımlara olumlu yansımaları olacağını, öncü projelerin destekleneceğini, 2020’nin başında İstanbul Ticaret Odası’yla eşgüdüm halinde Türkiye’de “Ürdün Ekonomi Günleri” düzenleneceğini veya Türk işadamları ve yatırımcılarından oluşacak büyük bir heyetin Ürdün’deki yatırım imkanlarını incelemek ve muhataplarıyla temaslarda bulunmak üzere Ürdün’e davet edileceğini kaydetmiştir.
 
Amman Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri görüşmede, ülkeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesinin kara, deniz ve hava taşımacılığından aktif şekilde faydalanılmasını gerektirdiğini, Türkiye ziyareti sırasında görüştükleri denizcilik şirketleriyle iki ülke arasında doğrudan deniz ulaşım hattı kurulması konusunu değerlendirdiklerini, Amman ve İstanbul Ticaret Odaları arasında Ortak Turizm Komisyonu kurulması hususunda mutabakata varıldığını ve yakın bir zamanda düzenlenmesi beklenen komisyon toplantısında Ürdün’ü ziyaret eden Türk turist sayısını arttırmaya, bu rakamın 100 bine ulaşmasını sağlamaya dönük önerilerin ele alınacağını belirterek, Ürdün ziyaretlerinde Türk turistlere indirim uygulanmasının önemine dikkat çekmişlerdir.
 
Yönetim Kurulu üyeleri ayrıca İstanbul Ticaret Odası’na bağlı Liderlik ve Girişimcilik Merkezi’nin deneyiminden faydalanarak Amman Ticaret Odası bünyesindeki girişimcilik bölümünü geliştirmeye çalışacaklarını dile getirmişlerdir.
 
Amman Ticaret Odası Genel Müdürü Hisham Dweik, İstanbul’a gerçekleştirdikleri ziyaret, bu çerçevede ikili ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere İstanbul Ticaret Odası ve diğer kuruluşlarla yaptıkları anlaşmalar ve Teknopark İstanbul’la imzalanan Anlayış Muhtırası’na ilişkin rapora değinmiştir.
 
Büyükelçi Murat Karagöz ise, Türkiye’nin Ürdün’deki yatırımlarını arttırmak istediğini, Ürdün tarım ürünlerinin Türkiye’ye ihraç edilebileceğini ve Türkiye’den Ürdün’e yönelik turizmin canlandırılabileceğini, İstanbul’da “Ürdün Tanıtım Günleri” düzenlenmesinin Türk iş dünyasının Ürdün tarım, sanayi ve hizmet sektörlerindeki yatırım fırsatları hakkında fikir edinmesi bakımından önemli olduğunu, Akabe Özel Ticaret Bölgesi’nin Türk yatırımları için büyük önem taşıdığını ve iki ülkenin lojistik alanda işbirliği yapabileceğini belirtmiştir.
 
Büyükelçi Karagöz ayrıca, İstanbul’dan Akabe’ye haftalık 3 uçak seferi düzenlenmekte olduğunu, Ürdün’deki güvenli ve istikrarlı ortamdan faydalanılması gerektiğini ve Ürdün’deki turistik bölgelerin ve doğal güzelliklerin tanıtılabileceğini ifade etmiştir.
 
Türkiye Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Murat Albayrak toplantıda, iki ülke arasında imzalanan çerçeve anlaşmasının, Türk tarafının onay sürecini tamamlamasının ardından yürürlüğe gireceğini ve bunun hemen akabinde Ürdün’de ortak komisyon toplantısı düzenleneceğini kaydetmiştir.
 
Toplantıya Amman Ticaret Odası Başkan Vekili Nebil Khateb’in yanısıra Yönetim Kurulu üyelerinden Bahcat Hamdan, Khatab Benna, Sultan Allan ve Cemal Badran katılmışlardır.