Ürdün Başbakanı Razzaz DEİK heyetini kabul etti

22 Temmuz 2019
Başbakan Omar Razzaz 17/7/2019 tarihinde ekonomik ve yatırım ilişkilerini geliştirme amacıyla Ürdün’ü ziyaret etmekte olan Türk işadamları heyetini kabul etmiştir. Başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, ikili işbirliğinde ortak çıkarlar doğrultusunda bir atılım gerçekleştirme, yatırım ve ticaret değişimi alanlarında işbirliğini geliştirme ve iki ülkedeki fırsatlardan faydalanma imkanları ele alınmıştır.
 
Başbakanlık İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sami Davoud’un da hazır bulunduğu görüşmede Başbakan Razzaz, Ürdün ve Türkiye arasında farklı alanlardaki stratejik ilişkilerin ve iki ülke yetkilileri ve farklı sektör temsilciler arasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapmıştır.
 
Başbakan Razzaz ayrıca, Ürdün’deki yatırım fırsatlarına ve Türk işadamlarının Ürdün ekonomisinin sunduğu avantajlardan ve stratejik sektörlerdeki yetişmiş insan gücünden faydalanma imkanlarına değinmiştir.
 
Ürdün İşadamları Derneği Başkanı Hamdi Tabaa toplantıda, Ürdün-Türkiye İş Konseyi’nin son 20 yıldır ekonomik işbirliğinde kaydedilen başarılarda payı olduğunu ve Türk işadamları heyetinin Ürdün’de farklı alanlarda yatırım ve işbirliği fırsatlarını keşfetmek üzere Ürdün’ü ziyaret etmekte olduğunu kaydetmiştir.
 
Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, iki ülke arasında köklü, derin ve tarihi ilişkiler bulunduğunu, her iki tarafın ilişkilerin güçlendirilmesi için gayret sarfetttiğini, Başbakan Razzaz’ın geçen yıl Türkiye’ye önemli bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve ticari işbirliği hususunda ortak bir çerçeve oluşturulması amacıyla Türkiye Hükümet yetkilileri ve özel sektör temsilcileriyle ekonomik işbirliği konularını masaya yatırdığını ifade etmiştir.
 
Türk işadamları ise ikili ticaretin canlandırılması ve yatırımların arttırılmasında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi ve yatırım imkanlarının keşfedilmesinin önem taşıdığını, Türkiye-Ürdün İş Konseyi’nin Ürdün’deki yatırım fırsatları konusunda bir araştırma yaptığını ve araştırmada Ürdün’ün ABD ve diğer ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları uyarınca gümrük muafiyetinden faydalanan sektörler hakkında bilgi verildiğini dile getirmişlerdir.
 
Türk işadamları ayrıca Ürdün’de, dokuma ve jeotekstil sanayi, halı, ayakkabı üretimi ve aksesuar gibi yatırım yapmak istedikleri sektörlerle ilgili çeşitli önerilerde bulunmuşlardır.
 
 
Türk işadamları heyeti Ürdün Yatırım Kurulu’nu ziyaret etmiştir.  Yatırım Kurulu Başkan Vekili Feridun Hartuka DEİK-Türkiye-Ürdün İş Konseyi Eş Başkanı Ömer Faruk Akbal ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede Ürdün’de sürdürülmekte olan ekonomik reformlara değinerek, Türk işadamlarını Ürdün’ün stratejik konumundan ve diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmalardan faydalanmaya çağırmıştır.
 
Türkiye Büyükelçisi Murat Karagöz ve Ürdün İşadamları Derneği Başkanı Hamdi Tabaa’ın da hazır bulunduğu toplantıda Ürdün’deki umut vadeden projeler ve yatırım avantajları ele alınmıştır.
 
Konuk heyet, Yatırım Kurulu’nun Türk yatırımcılara sunduğu hizmet ve kolaylıklardan duyduğu memnuniyetini dile getirmiş ve Türk işadamlarının, jeostratejik konumu ve diğer ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları sayesinde bölgenin önemli bir ticaret ve yatırım merkezi haline gelen Ürdün’de yatırıma ilgilerinin giderek artmakta olduğunu kaydetmişlerdir.
 
Büyükelçi Karagöz iki ülke arasında başta ekonomi olmak üzere farklı alanlardaki güçlü ilişkilere atıfla, bu ilişkilerin ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirilmesi ve ileri taşınmasına büyük önem atfettiklerini vurgulamıştır.
 
Heyet ziyaret çerçevesinde ayrıca yatırım penceresinde incelemelerle bulunmuş ve sunulan hizmetler hakkında bilgi almıştır. Sanayi yatırım şirketleri, emlak, inşaat, ticaret, tarım ve enerji sektör temsilcilerinden oluşan konuk Türk heyeti yatırım projelerine sunulan hizmetlerden övgüyle sözetmişlerdir.
 
 
 
Ürdün İşadamları Derneği’nde düzenlenen Ürdün-Türkiye İş Konseyi toplantısında, yatırım ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi, Türk yatırımlarının Ürdün’e çekilmesi ve yeni ortaklıklar kurulmasına yardımcı olacak konular ele alınmıştır.
 
Taraflar toplantıda, Ürdün’ün stratejik konumundan ve ekonomik kuruluşlarla imzaladığı anlaşmalardan faydalanılmasının önemine işaret etmişlerdir.
 
Ürdün İşadamları Derneği Başkanı Hamdi Tabaa toplantıda, İş Konseyi’nin 1994 yılında kurulduğunu, iki ülke işadamları arasında bir köprü işlevi gördüğünü, İş Konseyi’nin ekonomik ilişkilerde karşılaşılan sıkıntıları ele almak üzere periyodik şekilde toplandığını, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve başta sanayi alanında olmak üzere Ürdün’de Türk yatırımlarının arttırılması için gayret sarfettiğini, Türk işadamlarının enerji, yenilenebilir enerji, altyapı, ulaşım, inşaat, deri sanayi ve diğer sektörlerde yatırım yapabileceklerini ve iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın yerini alabilecek yeni düzenlemeler hususunda İş Konseyi’nin bilgilendirilmesinin önem taşıdığını ifade etmiştir.
 
DEİK-Türkiye-Ürdün İş Konseyi Eş Başkanı Ömer Faruk Akbal toplantıda, Ürdün’ü bölge pazarlarına açılan kapı olarak gördüklerini, Ürdünlü işadamlarıyla ortaklıklar kurulabileceğini ve Türk tarafının, bilhassa tarım ve sanayi alanlarında iyi bir tecrübeye sahip olduğunu ve bu deneyimini Ürdün tarafıyla paylaşmaya hazır olduğunu dile getirmiştir.
 
Toplantı sırasında Konsey üyeleri, Serbest Ticaret Anlaşması’nı iptal kararının gözden geçirilmesi ve inşaat, atıkların geri dönüşümü, tarım ve diğer alanlarda işbirliği yapılması gibi ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak konuları görüşmüşlerdir.