Amman ve İstanbul Ticaret Odaları İki Ülke Ekonomik İlişkilerinde Yeni Bir Dönem Başlatıyor.

07 Temmuz 2019

Amman ve İstanbul Ticaret Odaları arasında dün gerçekleştirilen görüşmede, işbirliği ilişkilerinde her iki tarafında faydasına olacak şekilde yeni bir sayfa açılmasını kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede Ürdün’deki ekonomik ve yatırım imkanlarını anlatmak üzere Eylül ayında İstanbul’da tanıtım günleri düzenlenecektir.

 

Amman ve İstanbul Ticaret Odaları Yönetim Kurulu üyeleri dün, Türkiye’nin Amman Büyükelçisi’nin de hazır bulunduğu toplantıda, iki ülke arasında ticaret ve yatırım alanlarında daha güçlü ilişkiler kurulmasını sağlayacak yeni bir dönemin başlatılması hususunda mutabakata varmışlardır.

 

Amman Ticaret Odası Yönetim Kurulu toplantıda, iki ülke arasında ortak çıkarlar doğrultusunda yeni bir işbirliği çerçevesi oluşturmak suretiyle sanayi ve ticaret alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır. Türk tarafı ise Ürdün’ü bölgesel bir partner kabul ettiğini ve işbirliğini sürdürmek istediğini dile getirmiştir.

 

Amman Ticaret Odası Başkanı Halil Hac Tevfik görüşmede, Amman Ticaret Odası’nın Türkiye’yle imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın iptaline karşı çıktığını, iptal kararının iyi düşünülmeden alındığına ve anlaşmayı iptal yerine anlaşmadaki dengesizlikleri gidermenin daha doğru olduğuna inandığını, iki ülke halkları arasında tarihi ilişkiler bulunduğunu ve Türk heyetinin bu ziyaretinin ticaret ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ileri seviyelere taşınmasında bir başlangıç olacağını ifade etmiştir.

 

Tevfik, Türkiye’nin Haşimi Hanedanı’nın kutsal mekanları himaye rolüne verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirmiş ve Türk ticaret heyetinin bu ziyaretinin, ekonomik ilişkiler ve ortak işbirliğinde yeni bir sayfanın açılması, yeni bir başlangıç olması, mevcut işbirliğinin ticari ve yatırım ortaklıklarıyla taçlandırılması, ayrıca iki ülke arasında özel sektörlerin de katkılarıyla daha dengeli ve iki ülke ulusal sanayisini koruyacak, ticaret, hizmet, tarım ve turizm sektörlerini canlandıracak ve karşılıklı ticaret hacmini arttıracak yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması oluşturulmasını temenni ettiğini kaydetmiştir.

 

Tevfik Türk heyetiyle yapılan görüşmede, Ürdün’deki yatırım fırsatları ve ticaret, hizmet, tarım, sanayi ve turizm sektörleri hakkında Türk iş dünyasını bilgilendirmek üzere Eylül ayında İstanbul’da tanıtım günleri düzenlenmesi, bilahare Türk tarafının Amman’da benzer faaliyetlerde bulunması ve bu tür faaliyetlerin periyodik hale getirilmesinin kararlaştırıldığını, Ürdün’deki yatırım imkanları hakkında Türk yatırımcıları gerektiği şekilde bilgilendirmediklerinin farkında olduklarını,  Amman Ticaret Odası’nın karşılıklı ticaret ve yatırımların arttırılması için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu, geçen yıl Türkiye’yi 300 bin Ürdünlünün ziyaret ettiğini, bunun iki ülke halkları arasındaki güçlü bağların ve Kral Abdullah ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, başta ekonomik olmak üzere farklı alanlarda işbirliğini geliştirmeye atfettikleri önemin göstergesi olduğunu dile getirmiştir.

 

Türkiye Büyükelçisi Murat Karagöz görüşmede, iki ülke halkları arasındaki güçlü ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, eşgüdüm ve istişarelerin farklı düzeylerde ve farklı konularda devam ettiğini ve ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi ve ticaret değişiminin arttırılmasını temenni ettiğini ifade etmiştir.

 

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ise görüşmede, Ürdün’ün Türkiye için çok şey ifade ettiğini, Ürdün’le ticari ve yatırım ortaklığının güçlendirilmesine önem verdiklerini, iki ülke arasında 1947’den bu yana imzalanmış 40 anlaşma olduğunu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolar civarında olduğunu, ancak bunun tarihi ilişkiler ve güçlü bağları yansıtmadığını ifadeyle, Serbest Ticaret Anlaşması’na yeniden işlerlik kazandırılması ve ticaret değişiminin 5 milyar dolara çıkarılmasını ümit ettiklerini, ikili ticaretin, Kral Abdullah ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde geliştirilen siyasi ilişkiler seviyesine getirilmesi için iki ülke özel sektörlerinin desteğine ihtiyaç olduğunu ve Türk özel sektörünün bu konuda elinden gelen gayreti göstermeye hazır olduğunu belirtmiştir.

 

Avdagiç devamla, iki ülke arasında daha dengeli yeni bir Serbest Ticaret Anlaşması yapılabilmesi için Ürdün özel sektörünün Türkiye’ye ziyaretler gerçekleştirmesi, Ürdün’deki ticaret ve üretim şartlarını, yatırım imkanlarını ve Türk şirketlerine tanınabilecek ayrıcalıkları anlatmaları gerektiğini, Türk şirketlerinin Ürdün’ün, başta ABD ve Arap ülkeleri olmak üzere diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmalardan faydalanmak istediğini, bu bağlamda Ürdün’deki şartlar ve yatırım imkanları hakkında gerekli bilgilere ulaşmalarının önem taşıdığını, Türkiye’nin Ürdün’de stratejik ve teknolojik alanlarda yatırımları olduğunu, son olarak “Roya Amman” Şirketi’ne bağlı otobüslerin şehir içinde ulaşım hizmeti vermeye başladıklarını, Türk özel sektörünün Ürdün’de bilhassa hizmet alanlarında yeni yatırımlar gerçekleştirmeye istekli olduğunu ve İstanbul Ticaret Odası’na bağlı İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde eğitim alan öğrencileri Arapça öğrenmek ve ticari bağları güçlendirmek üzere Ürdün’e göndermeyi düşündüklerini dile getirmiştir.

 

Aydagiç ayrıca, Ürdün turizm şirketlerinin İstanbul Ticaret Odası aracılığıyla Ürdün’ü Türkiye’de daha iyi şekilde tanıtabileceklerini, Ürdün’ü ziyaret eden Türk turist sayısının 100 bine çıkarılması ve Türk turistlere Ürdün üzerinden Kudüs’ü ziyaret etme imkanı sağlanmasını temenni ettiklerini, bu konuda Ürdün tarafıyla ortak bir gayret içinde olabileceklerini, 1882 yılında kurulan İstanbul Ticaret Odası’na üye 420 bin şirket olduğunu, Türkiye’nin yıllık 200 milyar dolara ulaşan dış ticaretinin % 50’sinin bu şirketler tarafından gerçekleştirildiğini, ayrıca İstanbul Ticaret Odasına üye 25 bin yabancı şirket olduğunu ve bunların 627’sinin Ürdün şirketlerinden oluştuğunu kaydetmiştir.

 

30 yıldan sonra ilk defa Ürdün’ü ziyaret eden İstanbul Ticaret Odası heyeti dün Amman Ticaret Odası’nı gezmiş, ilgili ekonomik kuruluşlara bağlı ofislerin tek merkezden ticaret ve hizmet sektörlerine sundukları hizmetler hakkında yetkililerden bilgi almışlardır. 

Kaynak:

Ghad, Düstur, Rai, Sabil, 3 Temmuz 2019

Petra