Ürdün Başbakanı Omar Razzaz ekonomideki son gelişmeleri değerlendirdi

11 Nisan 2019
Başbakan Omar Razzaz dün düzenlediği basın konferansında, Hükümet’in istihdam programı çerçevesinde bu yılın başından itibaren 8216 kişiye iş imkanı sağladığını, bu yıl içinde 30 bin kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını, bu yılın ilk çeyreğinde 81 dosyanın Yolsuzlukla Mücadele Kurulu’na havale edildiğini, “şeffaflık ve hesap verebilirlik” bağlamında yeni düzenlemeler yapıldığını, illere ayrılan bütçelerin arttırıldığını, kamu harcamalarını kısmayı sürdürdüklerini, vergi kaçakçılığıyla mücadele sayesinde hazine gelirlerinin % 62 arttığını, ülke nüfusunun % 15.7’sinin yoksulluk sınırı altında bulunduğunu, bu rakamın çok yüksek olmamakla birlikte buna çözüm üretilmesi gerektiğini, (Fosfat şirketinde yolsuzluk davasından aranan Welid Kurdi’nin iadesi hususunda) bu meselenin çok karmaşık olduğunu, bu şahsın bir müddettir İngiltere’de bulunduğunu, iade meselesinde İngiltere’nin kendi yasalarına göre işlem yapacağını, kaldı ki yolsuzluğu ispatın zor olduğunu, suçu kesinleşmedikçe her kişinin masum olduğunu, yerel iş gücünün % 40’nın yabancı işçilerden oluştuğunu, Ürdünlü gençlerin bazı sektörlere yönlendirilmeleri gerektiğini, (İsrail’le imzalanan doğalgaz anlaşmasıyla ilgili olarak) esasen bu anlaşmanın kendi Hükümet’i döneminde imzalanmadığını, anlaşmanın yüksek ulusal çıkarlar temelinde değerlendirileceğini, anlaşmayı iptal halinde Ürdün’ün cezai yaptırıma uğrayacağını, bunun da gözönünde bulundurulması gerekeceğini, (Asrın Anlaşması hakkında)Ürdün yönetimi ve halkının bu konudaki tavrının net olduğunu, kapıyı tamamen kapattığını, bu bağlamda bahsedilen rakamların kendileri için bir şey ifade etmediğini, Ürdün’le ilgili asılsız haberler çıkarılmakta olduğunu, bunu yapanların ülke istikrarını bozmayı hedeflediklerini belirtmiştir.

 

Uzmanlar Başbakan Razzaz’ın açıkladığı yoksulluk sınırıyla ilgili rakamın gerçeği yansıtmadığını, zira son yıllarda ekonomik büyümede gerileme yaşandığını, yurtdışından yapılan havalelerin azaldığını, bunun neticesinde işsizlik ve enflasyon oranlarının arttığını, Başbakan Razzaz’ın açıkladığı yoksulluk oranının en son 2010’da açıklanan rakamdan sadece % 1.3 yüksek olduğunu, bunun ise gerçekçi olmadığını, 2013 ve 2014’te bu konuda yapılan araştırmaların kamuoyuna açıklanmadığını, ancak 2016’da hazırlanan ekonomiyi canlandırma planında dahi yoksulluk oranının % 20 olarak tahmin edildiğini ifade etmişlerdir.(tüm gazeteler)