Ürdün 2019 yılı bütçesi onaylandı

09 Ocak 2019

Hükümetin hedefleri ile uyumlu olmadığı eleştrilerine rağmen 2019 yılı bütçesi 4 günlük tartışmalar sonunda meclisten geçti.

Bütçe; GDP büyümeyi %2,3, %2,5 ve %2,7 olarak sırasıyla 2019, 2020 ve 2021 yılları için öngörmektedir.
2019 yılında yerel gelirlerde bir önceki yıla göre %14,8 lik bir artış ile 8 milyar JD hedeflenmiştir. (vergi gelirlerinde %15,9  ve vergi dışı gelirlerde %12,9 artış)

Vergi gelirleri 2019 yılı için 5.273 milyar JD öngörülmüştür.
-gelir vergisi 3.61 milyar JD
-gümrük gelirleri 365 milyon JD
-gayrimenkul satış vergileri 110 milyon JD

Vergi dışı gelirler 2.737 milyar JD

2018 yılında bütçe açığı 730 milyon JD ve GDP'nin %2,4 ü
2017 yılında bu oran %2,6

Toplam borç GDP'nin %94 geriledi.

Bütçede yer alan dış yardım 600 milyon JD.

Tne Jordan Times