Ürdün AB ile menşe kurallarının sadeleştirilmesi konusunda anlayış birliğine vardı

26 Kasım 2018

Suriyeli çalıştıma koşulunda iyileştirme yapıldı. Sanayi Ticaret Tedarik Bakanlığı sözcüsü Yanal Barmawi; AB ülkelerine ihracatta uygulamaya geçirilen menşe kurallarının sadeleştrilmesi konusunda, AB ile yeni bir anlayış birliğine varildiğini açıkladı. Suriyeli çalışma yüzdesi konusunda indirime gidildiği ve Anlaşmanın süresinin 4 yıl uzatıldığı belirtildi.

2016 yılında yapılan Anlaşma çerçevesinde; 2019 yılında ihracat gerçekleştirecek  fabrikalarda %25 oranında Suriyeli işgücü kullanılması gerekmekteydi, yeni varılan mutabakat çerçevesinde %15 olarak muhafaza edilmiştir. Suriyeli çalışanlar, milteci haklarını kaybetmek istemedikleri için fabrikalarda çalışmaya gönülsüz olduğu ifade edilmekteydi.


Halihazırda 42.000 Suriyeli fabrikalarda çalışmaktadır. 18.000 çalışana daha ihtiyaç duyulmaktadır. 60.000 çalışana ulaşıldığında Anlaşmanın uygulama alanı genişletilecektir. 2026 yılında bitecek olan Anlaşma 2030 yılına kadar uzatılmıştır.


Anlaşmanın ilk hali ile 13 firma koşulları sağlayabilmiş, 6 tanesi ihracat yapabilmiş idi.

2016 yılında imzalanan Anlaşma ile %70 girdinin ithaline kapı açılmış ve made in Jordan ibaresi almasına müsaade edilmiştir.


Kaynak: The JOrdan Times