Ürdün hazır giyim ihracatı 2018 yılında arttı.

28 Ocak 2019

EBRD tarafından hazırlanan bir raporda; hazır giyim sanayinin büyüdüğü ve yukarı doğru trendin devam edeceği açıklandı.
İç tüketimin %60 gerilemesine rağmen;
Yeterli veri temini pek mümkün gözükmese de tahmini olarak sektörün büyüklüğü  1.8 milyar dolar olarak ifade edildi.
ABD birinci sıradaki ihracat pazarısır. ABD'ye ortalama yılda  1.2 milyar dolar değerinde ihracat yapılmaktadır. Bu değerin %85'ni hazır giyim oluşturmaktadır.

AB ile yapılan anlaşma sonucunda AB ülkelerine ihracatın da artması beklenmektedir. Menşe kurallarının sadeleştirlmesi %70 yabancı girdiye izin verilmesi ihracatın önünü açacağı ifade edilmektedir.


Büyümeye rağmen, sektörün önünde önemli zorluklar vardır.
1- eğitimli kalifiye yerel çalışan eksikliği

2- yüksek borçlanma maliyeti

3- sektördeki SME tecrübe eksikliği


Bu hususların yanısıra, sektörde istihdam edilen yabancı çalışanın yarattığı baskı, %75 gibi bir oranı teşkil ettiği belirtilmektedir.

Ancak, Üniversite mezunu Ürdünlü gençler, fabrikada işçi olarak çalışmak için kendilerini yüksek standartta bulmaktadırlar. 
Ürdünlü genç bayanlar ülkenin kuzey bölgesindeki bazı fabrikalarda çalışmayı kabul etmektedir. Büyükşehirler ile kırsalda farklılık olabilmektedir.
Min. ücret 220 JD.yanısıra, teşvik ikramiyesi,  2 öğün yemek ve ulaştırma desteği verilmektedir.

Kaynak: The Jordan Times